Lojistik pazarında 31 yıl faaliyet gösteren

"Ratipa" şirketi 1993 yılında nakliye hizmetleri pazarında çalışmaya başladı.
2001 yılında "Ratipa" Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk ulaşım gerçekleşti.
31 2020 yılında "Ratipa" Türkiye'den mal taşımacılığı yapan en büyük Belarus’un taşıyıcıdır.